Wie zijn wij ?

MediSina is een gezondheidscentrum met een multidisciplinair team bestaande uit huisartsen, tandartsen, een verpleegster en een psycholoog.

Sinds 1 september 2015 werkt Medisina gezondheidscentrum met een forfaitair systeem voor een beter beheer van de gezondheidstoestand van de patiënten.
Op dze manier kan dit systeem uw gezondheid bevorderen. Er kan meer aan preventieve zorg gedaan worden: sommige ziektes kunnen voorkomen worden! In ons gezondheidscentrum staat hiervoor een professioneelen gemotiveerd team klaar. Er is ook een betere financiële toegankelijkheid voor jou als patiënt: je betaalt niet als je langskomt bij de huisarts of verpleegkundige.

Wat is een forfaitair systeem?
Het forfaitair systeem is een contract tussen drie partners: u, uw medisch huis (Medisina) en uw mutualiteit.
Er is een betere financiële toegankelijkheid voor jou als patiënt: je betaalt niet als je langskomt bij de huisarts of verpleegkundige. Uw medisch centrum ontvangt een vast bedrag van uw mutualiteit, zodat we samen voor uw gezondheid kunnen zorgen.

Wie doet wat?
Het medisch huis:
• Zorgt voor algemene medische zorgen en verpleging wanneer u het nodig hebt.
• Brengt uw Globaal Medisch Dossier in orde.
• Ondersteunt de verzorging van uw algemene gezondheid (screening, vaccinaties, enz.)
• Nodigt u uit om deel te nemen aan onze gezondheidsbevorderende activiteiten.

U stemt ermee in:
• Om in orde te zijn met uw mutualiteit.
• Om het contract te respecteren door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen.
• Om telkens je zorg nodig hebt, een huisarts of verpleegkundige van het gezondheidscentrum te raadplegen. In ruil voor deze verbintenis moet je niet betalen voor je consultatie bij de huisarts of verpleegkundige.
• Om ons op de hoogte te brengen van eventuele administratieve wijzigingen.

Goed om te weten:
Consultaties met gespecialiseerde artsen, tandartsen en kinésitherapeuten, laboratoriumonderzoeken, ziekenhuisopnames en medicijnen maken geen deel uit van het forfaitaire systeem; die zijn betalend en worden deels vergoed door uw mutualiteit.
U bent vrij om dit contract te beëindigen in overeenstemming met de voorwaarden.
Het medisch centrum kan dit contract ook beëindigen indien zij van mening is dat u de verplichtingen niet respecteert.
Als u verhuist buiten het gebied die het medisch centrum MediSina verzorgd,
zullen wij u vragen om u uit te schrijven.

Het forfaitaire systeem dekt zorgen van:
• Huisartsgeneeskunde
• Verpleging

Indien u ingeschreven bent in onze forfaitaire systeem, moet u altijd contact opnemen met het medisch huis Medisina wanneer je die zorgen nodig hebt, zelfs als ze worden voorgeschreven door een specialist, spoeddienst of na een ziekenhuisopname.

Wat bieden wij u aan ?

 • Huisartsgeneeskundige, tandartskundige, verpleegkundige en psychologische zorg
 • Individuele en groepsgerichte gezondheidsvoorlichting en -opvoeding

 • Activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de psychische , sociale enlichaamlijkegezondheidvaniedere persoon

Onze Motto

Voorkomen is beter dan genezen !

 • Visie

  • Aanbieden van kwalitatieve en laagdrempelige eertselijnsgezondheidszorg bestaande uit huisartsgeneeskundige, verpleegkundige en psychologische zorg.
  • Optreden als gezondheidsplatform ter bevordering van de gezondheidspromotie en samenwerking tussen de zorgverleners.
 • Missie

  • Initiëren , begeleiden en coördineren van alle mogelijke activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de psychische, sociale en lichamelijke gezondheid van iedere persoon.
  • Samen met de gezondheidsmedewerkers organiseren van lezingen, vormingen, humanitaire hulpacties, ontspanningsmomenten, culturele aktiviteiten, …